Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

 
[Szczawa, dnia 23.09.2015r.]

Minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki przekazuje w imieniu premier Ewy Kopacz pełnomocnictwo do utworzenia gminy Szczawa Januszowi Opydowi. [Szczawa, dnia 04.08.2015r.]


            [Szczawa, dnia 28.07.2015r.]


SZCZAWA GMINĄ !!!!


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Szczawy,

W dniu dzisiejszym Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa.

Dziękujemy wszystkim, którzy mimo upływu wielu lat wierzyli i popierali koncepcję utworzenia gminy Szczawa. [Szczawa, dnia 15.07.2015r.]


Jak pismem do CBA zabić inicjatywę lokalną mieszkańców?

Stanowisko Stowarzyszenia na rzecz utworzenia Gminy Szczawa po konferencji posła A. Mularczyka, Wójta i Radnych Gminy Kamienica.

Wczorajsza konferencja prasowa posła Arkadiusza Mularczyka oraz wójta i wybranej przez niego grupy radnych z Gminy Kamienica zmusza do refleksji i podsumowania dotychczas podejmowanych przez władze gminy i zaprzyjaźnionych z nimi posłów działań.

Procedurę w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy reguluje ustawa o samorządzie gminnym. Uwzględnia ona w przedmiotowym zakresie kompetencje Rady Ministrów, Wojewody, rady gminy oraz mieszkańców, którzy z powołanej ustawy otrzymali prawo inicjatywy w sprawie zmiany granic w podziale administracyjnym.

W ramach powyższej procedury mieszkańcy Szczawy zainicjowali referendum w sprawie podziału gminy Kamienica i utworzenia Gminy Szczawa. Po uzyskaniu decyzji Wojewody o dopuszczalności takiego referendum, w oparciu o jego wyniki, mające, co należy podkreślić, charakter jedynie opiniodawczy, Rada Ministrów podjęła prace celem ustalenia przesłanek podziału.

W tej prostej i czytelnej procedurze z inicjatywy niektórych przedstawicieli gminy Kamienica i ich popleczników pojawiają się kolejne nie przewidziane nią elementy. Rozpoczęło się od bezprawnego blokowania referendum, które ostatecznie zostało przeprowadzone dopiero na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W trakcie referendum lokalnego w sprawie utworzenia gminy Szczawa poprzez namawianie mieszkańców pozostałych miejscowości gminy Kamienica do nieuczestniczenia w nim wywierali wpływ na jego wynik, co w ocenie inicjatorów tych działań doprowadziło do korzystnych dla niech rozstrzygnięć. W rzeczywistości jednak prawie 88% mieszkańców gminy biorących udział w referendum opowiedziało się za utworzeniem gminy Szczawa.

Z chwilą wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia przesłanek podziału gminy ponownie pojawiły się nie przewidziane prawem opinie m.in. Rady Powiatu i Dyrektora Gorczyńskiego Parku Narodowego. W dalszym toku postępowania mieszkańcy Szczawy zaczęli być szkalowani opiniami wyrażanymi w wywiadach udzielanych TVP Kraków oraz TV Trwam, do których nie mogli się odnieść. Jednostronna akcja szykanowania inicjatywy mieszkańców jest nadal prowadzona w mediach, które w inspirowanych materiałach w sposób jednostronny, wbrew zasadzie obiektywizmu i rzetelności dziennikarskiej relacjonują sprawę. Prowadzone akcje są wyrazistym dowodem na to, że ich inicjatorzy po pierwsze nie mają żadnych racjonalnych argumentów wskazujących, że motywy kierujące mieszkańcami Szczawy są bezpodstawne, a po drugie nie są skłonni do prowadzenia jakiegokolwiek rzeczowego dialogu w tej sprawie.

W ramach postępowania Wójt Gminy Kamienica udzielił szeregu informacji na temat prowadzonych na terenie Szczawy działań, niejednokrotnie „mijając” się z prawdą (np. nakłady majątkowe na miejscowość Szczawa w latach 2012 – 2014, kwestie ustanowienia i organizacji uzdrowiska – dowody potwierdzające te tezy w posiadaniu Stowarzyszenia) stanowiących podstawę późniejszych rozstrzygnięć administracyjnych, w tym między innymi opinii Wojewody.

W ramach zorganizowanej bezpardonowej akcji przeciwdziałania podziałowi, prowadzonej z pominięciem samych zainteresowanych, niejednokrotnie sięgano do artykułów, interpelacji poselskich, zakulisowych rozmów szkalujących inicjatorów i osoby podzielające ich pogląd na kwestię podziału gminy Kamienica. Niestety zarówno wójt gminy jak i wspierający go radni, posłowie w szczególności A. Mularczyk, E. Siarka i W. Jańczyk przez osiem lat nie zdołali przyjechać do Szczawy bądź podjąć jakichkolwiek działań zmierzających do zażegnania latami narastającego konfliktu. Wręcz przeciwnie kolejnymi działaniami podsycają go.

Ten potok kłamstw, pomówień i insynuacji urzeczywistnił się z całą siłą w czasie konferencji prasowej w biurze poselskim posła Mularczyka, gdzie fałszywe dane m.in. na temat możliwości utworzenia uzdrowiska, jawnie odbiegające od przebiegu spotkania radnych mieszkańców i inwestorów w dniu 10 lipca 2015 r. z Burmistrzem Golbą, wydumane zarzuty bez pokrycia (utworzenie gminy Szczawa jest niezgodne z interesem pastwa? a może uczestników konferencji prasowej?), bezpodstawne zastraszanie i szczucie urzędników państwowych i mieszkańców Szczawy konsekwencjami utworzenia odrębnej gminy każą postawić pytanie o zgodność podejmowanych przez wszystkich uczestników tego procederu działań z obowiązującym prawem, o zwykłej ludzkiej przyzwoitości nie wspominając.

W ocenie Stowarzyszenia zachodzi poważna i uzasadniona obawa, iż te zachowania nakierowane są na wymuszenie poza procedurą na organach administracji państwowej określonych, korzystnych rzecz jasna dla wąskiej grupy popleczników Wójta Gminy Kamienica, rozstrzygnięć. Jako wątpliwe prawnie powinny zostać poddane weryfikacji prawnej przez upoważnione organy. Decyzje w tej sprawie Stowarzyszenie podejmie w ciągu najbliższych dni.[Szczawa, dnia 14.07.2015r.]


Przeciw społeczeństwu obywatelskiemu, o co gra poseł Mularczyk ?

Wobec niewyobrażalnej wręcz nagonki na mieszkańców Szczawy oraz osoby popierające nową gminę Szczawa, jako Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia Gminy w Szczawie jesteśmy zmuszeni zabrać głos w dyskusji. Poseł Arkadiusz Mularczyk nigdy dotychczas nie przejawiał zainteresowania tematem a inicjatywa na rzecz utworzenia gminy w Szczawie zrodziła się już ponad osiem lat temu. Dopiero w chwili kiedy jego zaplecze polityczne na terenie gminy Kamienica poczuło zagrożenie dla swoich partykularnych interesów zaczął interweniować. 

Kogo i czego zatem poseł broni ? Przede wszystkim straty, przynajmniej na czas do końca kadencji dwóch mandatów radnego, w jeden z PiS, wysokiej pensji zaprzyjaźnionego wójta niespełna ośmiotysięcznej gminy – 10 tyś. 425 zł. brutto miesięcznie (Uchwała RG Kamienica nr I/5/14) – dla porównania prezydent miasta Nowego Sącza otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 12 tys. 108 zł. brutto miesięcznie (www.gazetakrakowska.pl), możliwości nieodpłatnego wykorzystywania pomieszczeń w urzędzie gminy przez zaprzyjaźnionych posłów, tak jak to w ostatnich latach się zdarzało, oraz posad i stanowisk w urzędzie gminy i jednostkach podległych, finansowanych z dochodów Szczawy, które z chwilą podział będą musiały być likwidowane. 

Postępowanie posła Mularczyka wpisuje się w ciąg antyspołecznych działań podejmowanych przez jego politycznych przyjaciół z terenu gminy Kamienica, polegających na blokowaniu wszelkimi możliwymi sposobami konsultacji społecznych i referendum na sprawie podziału (dopiero wyrok NSA umożliwił jego przeprowadzenie), nakłanianiu mieszkańcom pozostałych miejscowości do niebrania udziału w referendum, oraz szeregu innych działaniach mających na celu zdyskredytowanie społeczność Szczawy. 

Poseł Mularczyk pomimo tego, iż jego działalność finasowania jest ze środków publicznych, w tym podatków mieszkańców Szczawy, mimo posiadania tytułu adwokata i znajomości rzymskiej zasady prawa procesowego „audiatur et altera pars”, nie zapoznał się nigdy ze stanowiskiem mieszkańców Szczawy. Zażarte zwalczanie oddolnej aktywności obywatelskiej jaką jest inicjatywa na rzecz utworzenia gminy Szczawa nasuwa, o zgrozo, proste skojarzenie z Rosją Putina. 

Obrona „swoich” stanowi dla posła Mularczyka wystarczający powód do deptania praw społeczności lokalnych i zasad demokratycznych, wciągania w tryby brudnej kampanii wyborczej spraw Szczawy oraz dla potrzeb zaspokojenia interesów zaprzyjaźnionej grupy ludzi nieuzasadnionego a wręcz szkodliwego przeciwdziałania powstaniu uzdrowiska i wielu miejsc pracy, a przede wszystkim rozwojowi Naszej miejscowości.   

Z kolei działania włodarzy gminy Kamienia obejmujące szereg równoległych działań za i przeciw Szczawie, wewnętrznie sprzecznych propozycji, w tym odwołania wójta gminy Kamienica, wskazują na brak jakiejkolwiek woli rozwiązania konfliktu poprzez dialog.

Dlaczego gmina Szczawa? Szczawa jest miejscowością zasobną w złoża wody mineralnej eksploatowanej już w okresie międzywojennym. Posiada wszelkie walory konieczne do uzyskania statusu uzdrowiska. Intensywny rozwój Szczawy w latach 70 i 80 ubiegłego wieku dawał wiele miejsc pracy mieszkańcom terenu Szczawy i okolic. Wobec polityki gminy Kamienica torpedującej wysiłki mieszkańców Szczawy zmierzające do ożywienia turystyki i uzyskania statusu uzdrowiska, oraz systematycznemu ograniczaniu inwestycji w Szczawie, w roku 2007 podjęto inicjatywę na rzecz utworzenia odrębnej gminy. [Szczawa, 25.06.2015r.]

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Szczawy

W związku z wystąpieniem posła E.Siarki do ministra A. Halickiego dotyczącego planów podziału gminy Kamienica pragniemy wskazać na szereg fałszywych i niezgodnych z prawdą tez w nim zawartych.

Jednym z istotnych zarzutów jest rzekomo niska frekwencja w referendum. Szkoda że pisząc swoje wystąpienie Pan poseł zapomniał o trzech istotnych czynnikach na to wpływających, tj. migracji zarobkowej (który to problem szeroko podnosi jego formacja polityczna, tu P. Poseł już tego nie zauważa) i związany z tą kwestią termin referendum wyznaczony na miesiąc wrzesień. Wpływ na frekwencję miała również postawa władz lokalnych, w tym Wójta Gminy nawołującego do bojkotu referendum (www.youtube.com/watch?v=5dGyCB8fDQU) a referendum to przecież instytucja demokratyczna, do której tak chętnie wszyscy się dowołują.  

W wystąpieniu Posła bardzo mocny akcent pada na kwestie demokracji. Demokracja to nie tylko rządy większości jakby chciał poseł E. Siarka, ale również poszanowanie praw mniejszości, a to już nie mieści się w logice jego myślenia. 

Jeżeli chodzi o stanowisko władz lokalnych, nie wdając się z nim w polemikę bo do tego służą spotkania a nie strony internetowe, przypominamy o wielu deklaracjach Wójta  dotyczących zwołania spotkania z mieszkańcami, czego nie zrobił przez ostatnich osiem lat, jak również stanowiska Starosty, zgodnie z którym podział jeżeli już to należy go przeprowadzić „spokojnie i bez nerwów” (Gazeta Krakowska, Rozwód ale kulturalny, 9-10 sierpnia 2008 r.).

Szeroko podnoszona kwestia podziału Zasadnego potwierdza, iż Pan Poseł nie wie o czym mówi i że nie zna prawa, po pierwsze są to tereny  nie zamieszkałe, po drugie na przestrzeni lat znajdowały się zarówno w ramach m. Zasadne jaki i Szczawy, a co najważniejsze ustawa o samorządzie gminnym wymaga aby teren gminy był „jednorodny ze względu na układ osadniczy i przestrzenny” co w tym  wypadku wymusza konfiguracja terenu. 

W obecnej sytuacji, mimo deklaracji o poszanowaniu praw mieszkańców i demokracji, władza lokalna i zaprzyjaźnieni posłowie próbują spacyfikować inicjatywę społeczną w sposób administracyjny. Niestety żaden z oponentów, bez względu na zajmowane funkcje, nie wykazał inicjatywy aby umówić się z mieszkańcami Szczawy na rozmowę o problemie.

Wydaje się, iż przyzwoitość nakazywała by wysłuchać strony przeciwnej, a zajmowane przez przeciwników gminy w Szczawie stanowiska w administracji finansowane z pieniędzy publicznych (także z podatków mieszkańców Szczawy), winny zobowiązywać  do poważnego traktowania wszystkich, nie tylko swoich zwolenników. 

Pojawiające się głosy dotyczące skoku na stanowiska urzędnicze przez członków Stowarzyszenia, jako pomówienia, pozostawiamy bez komentarza. Rozważymy przy tym możliwość podjęcia kroków prawnych przeciwko ich autorom. [Szczawa, 07.11.2013r.]

Wyniki wyborów referendum gminnego w sprawie utworzenia Gminy Szczawa


     


[Szczawa, 07.11.2013r.]


Wyniki referendum gminnego w sprawie utworzenia Gminy Szczawa (22.09.2013 r.)[Szczawa, 30.09.2013r.]


Podziękowania za udział w referendum

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Szczawy

W imieniu inicjatorów referendum oraz Stowarzyszenia na Rzecz Utworzenia Gminy w Szczawie pragniemy serdecznie podziękować wszystkim którzy wzięli udział w głosowaniu, udowadniając tym samym, że losy Szczawy nie są im obojętne.

Zważywszy na fakt, iż duża część mieszkańców Naszej miejscowości z różnych przyczyn, głównie z uwagi na wyjazdy do pracy, nie mogła wziąć udziału w głosowaniu osiągnięta frekwencja 46,75 % bardzo dobrze świadczy o Naszym zaangażowaniu w decydowanie o losach Szczawy.

Osiągnięty wynik w Szczawie 93% oddanych głosów ZA, wbrew twierdzeniom naszych przeciwników, daje podstawy do kontynuowania działań w kierunku utworzenia odrębnej Gmin Szczawa.


[Szczawa, 13.09.2013r.]


Apel do mieszkańców Szczawy


Szanowni mieszkańcy Szczawy


        Na dzień 22.09.2013r. Zostało wyznaczone referendum w sprawie utworzenia Gminy Szczawa. To ważna data w historii Szczawy.

W referendum możemy podjąć decyzję na TAK opowiadając się za rozwojem, postępem i sukcesem gospodarczym lub NIE, które przyniesie brak rozwoju i zastój.

Sami zadecydujemy o naszej przyszłości, o przyszłości naszych dzieci i wnuków

Dobrodziejstwem naszej ziemi są

– wody mineralne,

– wody lecznicze i głębinowe,

– mikroklimat i piękne położenie,

Wszystkie te aspekty są  wielką Szansą.

Stawiając na pracowitość i pomysłowość naszych mieszkańców oraz tak potrzebnych inwestorów, stworzymy miejsca pracy potrzebne naszym rodzinom.

Z pomocą Bożą, zbudujemy gminę zasobną, nowoczesną na miarę czasu w jakim żyjemy.

Przyszła Gmina Szczawa nie tylko się utrzyma ale będzie się prężnie rozwijać. Potwierdził to dobitnie Wojewoda Małopolski w opinii z dnia 03 stycznia 2012r. , skierowanej do Urzędu Gminy Kamienica.

Z wyliczeń wynika, że mamy sytuacje wyjściową bardzo dobrą, dalej wszystko jest w naszych „rękach” i „głowach.”

Utworzenie Gminy Szczawa przypadnie w czasie działania dotacji Unijnych na lata 2014 – 2020.

To dodatkowo olbrzymia szansa rozwoju przyszłej Gminy.

Apelujemy i gorąco zachęcamy, przyjdźcie i zagłosujcie.

Nie dawajcie wiary, fałszywym oszczerstwom i podpowiedziom ludzi którzy źle życzą Szczawie.

Zjednoczmy się wszyscy razem, bez względu na poglądy i zagłosujmy na TAK dla dobra naszej ukochanej miejscowości Szczawy.
Podpisali członkowie


„Stowarzyszenie na rzecz utworzenia Gminy Szczawa”[Szczawa, 06.09.2013r.]


Poniżej wniosek o wpis na listę wyborców w gminie Kamienica. Wniosek mogą złożyć osoby niezameldowane na pobyt stały które posiadają w Szczawie własne domy, domki letniskowe lub je wynajmują.


Wniosek mogą złożyć zarówno właściciele nieruchomości /najemcy, użyczający, itp./ lub ich najbliźsi członkowie rodziny.


Wniosek można złożyć listem polecony lub osobiście w urzędzie gminy Kamienica.


Do wniosku składającego się z dwóch części (jak w przesłanym wzorze) należy dołączyć:

a) kserokopię dowodu osobistego podpisaną przez wnioskodawcę

b) kserokopię dokumentu podpisaną przez wnioskodawcę, potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę nieruchomości na terenie gminy Kamienica  lub przez członka jego rodziny np. nakaz płatniczy któy wskazuje płatnika podatku od nieruchomości, wypis z ewidencji gruntów).


Termin: Wnioski mogą być składane do piątku poprzedzającego referendum tj. do 20 września 2013 r., Niemniej jednak z uwagi na trzydniowy termin do rozpatrzenia wniosku jego złożenie jak najwcześniej będzie zwiększało szansę na wpis na listę wyborców.


Po referendum, w celu zmiany rejestru wyborców na właściwy ze względu na miejsce stałego zameldowania wymagane jest złożenie takiego samego wniosku adresowanego na właściwy ze względu na miejsce zameldowania urząd.Uwaga; Zmiana rejestru wyborców nie pociąga za sobą konieczności zameldowania w Gminie Kamienica na pobyt stały lub czasowy, a także dokonywania zmiany dowodu osobistego. 


Po przejściu na stronę z plikiem proszę o kliknięcie w jego nazwę (Wniosek o wpis..., lub Ulotka Gmina Szczawa), a nastąpi automatyczne pobieranie.


Odnośnik do wniosku <=--  


Ulotka Gmina Szczawa <=--[Szczawa, 26.08.2013r.]


Referendum w sprawie utworzenia Gminy SzczawaZgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu, referendum gminne w sprawie podziału Gminy Kamienica i utworzenia Gminy Szczawa odbędzie się w niedzielę, 22 września 2013 r.


W referendum zostanie postawione pytanie:


"Czy jesteś za podziałem Gminy Kamienica i utworzeniem z części jej terytorium Gminy Szczawa, obejmującej obręb ewidencyjny Szczawa oraz działki ewidencyjne (numery działek)?"


W dniu referendum zdecydujemy o przyszłości Szczawy. W związku z tym gorąco apelujemy do wszystkich mieszkańców Naszej miejscowości o udział i głosowanie na TAK dla Szczawy. 


[Szczawa, 08.08.2013r.]


Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację Szczawie.


Wyrokiem z 7 sierpnia 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił kasację Rady Gminy Kamienica złożoną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie zgodnie z którym, Rada Gminy nie miała prawa odrzucić wniosku złożonego przez mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie utworzenia Gminy w Szczawie. Wyrok jest prawomocny. W następstwie tego wyroku Komisarz wyborczy w Nowym Sączu wyznaczy termin referendum w sprawie utworzenia Gminy Szczawa. Referendum odbędzie się do 50 dni od dnia wydania wyroku. [Szczawa, 28 grudnia 2012 r.]


„ Sołectwo Szczawa kontra Gmina Kamienica ”      Odpowiedź na artykuł gazety krakowskiej z dnia  5.XII.2012r.


      Grupa inicjatorów  powstania Gminy Szczawa prostuje:


      Nie dwa razy przegraliśmy w sądzie tylko raz. Za drugim razem było już zwycięstwo demokracji.

      W sprawie protestu Sołectwa Zasadne, mamy swoje zdanie. Jesteśmy pewni, że to prywatny protest Pani Sołtys z Zasadnego, a nie mieszkańców. Podejrzana listę podpisów, nieprawnie zbieranych przez panią Sołtys, nie włączono do akt sprawy w Sądzie Administracyjnym   To pewnie strach przed odpowiedzialnością. Obrotna Pani Sołtys, wszędzie jej pełno,gazety,tv daje wyraźny sygnał kto tu rządzi. To zapewne początek  kampanii na stanowisko Wójta Gminy Kamienica. Pani Sołtys stwierdza że Szczawa chce przejąć część Zasadnego. Prawda jest jednak taka, że te tereny historycznie należały do Sołectwa Szczawa, my chcemy odzyskać swoje.

      Wójt twierdzi, że będzie namawiał mieszkańców Gminy do głosowania przeciwko odłączeniu Szczawy, to śmieszne, przecież on i jego poplecznicy od kilku lat nieudolnym zarządzaniem doprowadzają do jej podziału. Zadziwiająca jest również troska Wójta o przyszłość Szczawy. Przecież tak naprawdę nigdy się naszą miejscowością należycie nie interesował. Spokojnie Panie Wójcie, damy sobie radę, będziemy Gminą uzdrowiskową i w tym nasza największa siła wtedy będą duże możliwości większego doinwestowania przyszłej Gminy. Szczawa ma ludzi pracowitych, zorganizowanych, odpowiedzialnych, odpornych na próby wprowadzenia zamętu i fałszywych informacji o inicjatorach powstania nowej Gminy.

      Wójtem kieruje dążenie do utrzymania stołka, a nie dobro mieszkańców. Po odłączeniu  Szczawy, cała wina spadnie na Wójta, a zakusy Pani Sołtys są wielkie. Uwaga panie Wójcie!!

      Przyszłym Wójtem Gminy Kamienica może być nawet Pani z Zasadnego, my i tak będziemy żyć w zgodzie z sąsiadami.

       Podsumowując:

      Wójt Sadowski nie dba o rozwój Szczawy. Nigdy nie zabiegał o ściąganie inwestorów i stwarzanie warunków do inwestowania. W jednym z  Wójtem się zgadzamy,  odwołanie  do Sądu Wyższej Instancji w sprawi referendum jest nikomu niepotrzebne. Prosimy o spokój chcemy sami tworzyć przyszłość naszej pięknej miejscowości. Wiemy ze nasza przyszłość powinna opierać się na rozważnych inwestorach. Prowadzimy już rozmowy z dwoma dużymi  firmami .Firmy te czekają na powstanie Gminy Szczawa i tylko wtedy deklarują zainwestowanie dużego kapitału. Cele inwestycyjne to hotele, pensjonaty, stacja narciarska oraz rozlewnia wód mineralnych, która będą reklamować tylko Szczawę.!!

      

      „ My nie śpimy, my działamy Panie Wójcie”

      Działamy w myśl hasła: „ małe jest piękne”[Szczawa, 4 grudnia 2012 r.]


Wygrana w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. W dniu dzisiejszym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uwzględniając skargę inicjatorów referendum w sprawie podziału gminy Kamienica i utworzenia Gminy Szczawa stwierdził nieważności uchwały Rady Gminy Kamienica z dnia 26 października 2012 roku w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie podziału Gminy Kamienica i utworzenia Gminy Szczawa.


Wyrok Sądu Administracyjnego, po uprawomocnieniu się, otwiera drogę do przeprowadzenia referendum w sprawie utworzenia gminy w Szczawie, które odbędzie sie pod nadzorem komisarza wyborczego.  


Wyniki referendum bez względu na frekwencję oraz liczbę oddany głosów za lub przeciw inicjatywie utworzenia gminy w Szczawie, zgodnie z ustawę o samorządzie gminnym, zostaną przekazane za pośrednictwem Wojewody Radzie Ministrów, która podejmie decyzje w kwestii tworzenia nowej gminy.  


[Szczawa, 15 listopada 2012 r.] 


„TO NIE JEST TAK”


Pisze jako przedsiębiorca i mieszkaniec miejscowości Szczawa w Gminie Kamienica.

Należę do  inicjatorów utworzenia odrębnej gminy uzdrowiskowej Szczawa.

To odpowiedź na róże artykuły i wypowiedzi związane z mającym się odbyć referendum w tej sprawie.

Działania „grupy trzymającej władzę” przeciwnej  idei podziału na czele z wójtem Sadowskim są szkodliwe dla „harmonii, spokoju i egzystencji”  gminy Kamienica.

Z pożałowaniem donoszę, że do tej grupy należy również trzech radnych ze Szczawy. To jest czyste szaleństwo żeby radni wybrani w Szczawie byli przeciwni referendum – To się nie mieści w głowie! Szczególnie radny Jan C. pracuje za gońca gminnego, gorliwie konfliktując społeczność Szczawy.

Najbardziej jednak przegiął wójt Sadowski w artykule, który umieścił ostatnio w kwartalniku Gorczańskie Wieści - „Trybunie Wójta Sadowskiego”.

To w jakim świetle przedstawia grupę  inicjatorów powstania Gminy Szczawa jest kłamstwem.

To nie jest tak!!!

Zdecydowana większość mieszkańców chce własnej gminy a nie tylko grupa inicjatorów.

Mam pytanie do Wójta Sadowskiego:

Dlaczego samorząd gminy ma obawy i za wszelką cenę torpeduje referendum?

Demokratyczne prawo społeczności gminy do wypowiadanie się w tej sprawie określił ustawodawca.

Dlaczego bez wysłuchania racji grupy inicjatorów, niektórzy duchowni trąbią na kazaniach i krytykują nasze działania nie znając ich przyczyn. Zachowanie takie jest daleko nieetyczne, jednostronne i ślepe. Taka reakcja przeciwników przekonuje nas jeszcze bardziej, że to co robimy jest słuszne.

Według moich obserwacji wszystkie działania wójta są celowe, przez swoje mataczenie i krętactwa on i jego poplecznicy psują - cytuję„harmonię tej gminy”.

Wójt gminy ma lęk o stanowisko, za rozpad gminy będzie odpowiadał osobiście.

Żadnych szans na reelekcję.

Popłoch jest zauważalny również w urzędzie. Ma to związek z ewentualnymi nowymi wyborami i oczywistym odświeżeniem urzędu przez nowego wójta.

Co do protestu mieszkańców reszty gminy w sprawie ustaleń przedreferendalnych to śmiech!

My nie jesteśmy przeciwko mieszkańcom reszty gminy, my ich cenimy i zawsze będziemy utrzymywać dobrosąsiedzkie relacje.

Wiadomo przecież, że Pani Sołtys Zasadnego – organizatorka tej na siłę przeprowadzonej zbiórki głosów – mąż opatrznościowy gminy - rozpoczęła własną kampanię wyborczą na wójta gminy po rozłamie, to „widać, słychać i czuć”. Trzeba przyznać, że dzięki sprytnemu działaniu może zdołować wójta Sadowskiego.

Jednak kto będzie wójtem gminy Kamienica to nie nasz problem, my zajmiemy się organizacją własnej gminy.

W dalszej części artykułu wójt pisze  o jakichś autorytetach, które krytykują sens podziału gminy nie znając faktycznych przyczyn. Jeżeli dla wójta Sadowskiego i jego popleczników autorytetem jest senator Kogut i poseł Siarka to życzę dużo zdrowia.

Pierwszy z nich to bohater negatywny o ogromnym „autorytecie”? - link dla zainteresowanych -  http://www.pd.netvistor.pl/pl/dziadostwo/p/676/pl/dziadostwo/p/528/, a drugi to skoczek sceny politycznej.

Mamy dla posła  dobrą radę – proszę zająć się własnym terenem a nie uzdrawiać na siłę naszej miejscowość.

Jednak nie będziemy się licytować na autorytety, ale my z pewnością mamy nieporównywalnie lepsze.

Odnosząc się do działek Kamienicy i Zasadnego  jednoznacznie widać że są pretekstem wytłumaczenia niezrozumiałej i mętnej decyzji Rady Gminy w sprawie odrzucenia referendum.

To mało znaczące działki bez żadnych walorów turystycznych

Osobiście byłem, jestem i będę zwolennikiem utworzenia przez mieszkańców własnej gminy Szczawy.  Przeciwników i zwolenników podziału proszę  o spojrzenie na podupadająca miejscowość – czy takiej chcecie?

Wierzę w dalszą determinację i odwagę jaką do tej pory wykazywaliście w swoim obywatelskim działaniu dla dobra naszej miejscowości. Szczawa zawsze musiała walczyć o swoje co nie było po myśli włodarzom gminy. Przykładem może być praca radnych poprzedniej kadencji.

Powstanie gminy i wspaniałe jej położenie, klimat, zasoby mineralne w postaci wód mineralnych i głębinowych da szansę właściwego rozwoju naszej miejscowości.

Panie wójcie „pan się nie boi”, siła i potencjał możliwości za nami stoi – na pewno damy sobie rade w nowej gminie.

Apel do mieszkańców przyszłej gminy Szczawa.

W imieniu inicjatorów powstania gminy proszę o wypowiedzenie się w referendum za własna gminą. Nie pozwólcie na zmarnowanie tej pięknej miejscowości i zrobienia z niej skansenu.


                                                                                               Mikołajczyk Wiesław

[30 październik 2012 r.]          Odpowiedź na protest Pani Sołtys Zasadnego 


W związku z nasilającymi się przypadkami dezinformacji i podburzaniem społeczeństwa Gminy Kamienica , a w szczególności mieszkańców sołectwa Zasadne przeciwko inicjatywie powstania nowej jednostki administracyjnej w Szczawie poprzez publikowanie tzw. ”Protestu mieszkańców” wyjaśnimy, co następuje:

Inicjatywa utworzenia Gminy w Szczawie oraz przeprowadzenia referendum zrodziła się w wyniku ogólnego niezadowolenia mieszkańców Szczawy spowodowanego brakiem współpracy w ramach samorządu gminy Kamienica, a co za tym idzie stagnacja, zahamowanie rozwoju Naszej miejscowości i brak  jakichkolwiek perspektyw dla młodego pokolenia.

Ponadto głównym motywem oderwania się Szczawy od dotychczasowej Gminy jest fakt niesprawiedliwego podziału środków budżetowych niewspółmiernego i nieproporcjonalnego ani do wielkości terenu , ani liczby mieszkańców co w efekcie przekłada się na degradacje miejscowości Szczawa i hamowanie szans rozwojowych (efekty tych działań widać gołym okiem, w tym przypadku nie trzeba nikogo przekonywać).

Podjęcie działań zmierzających w kierunku utworzenia Gminy Szczawa spowodowało ciągłe straszenie społeczeństwa zmyślonymi i nierealnymi zagrożeniami w postaci wprowadzenia wysokich podatków, ograniczenia swobodnego korzystania z ich własności w szczególności lasów, wprowadzenie zakazów, wydzielanie stref uzdrowiskowych, a to tylko część argumentów służących coraz to większemu podziałowi społeczeństwa. 

Wracając do wspomnianego protestu inicjatorzy tej akcji powinni pamietać znacznie bliższą historę naszej wspólnej egzystencji niż sięganie do tradycji XVII wiecznej. Dziwi nas fakt, że osoby które z racji wyboru powinny dbać o równomierny rozwój całej Gminy i przekonywać mieszkanców do wspólnych działań na rzecz rozwoju i poprawienia egzystencji mieszkańców, swoimi działaniami  próbują w złym swietle stawiać i winić za wszystkie swoje błędy i nieudolności kilka osób, a już szczególnie inicjatorów referendum nie bacząc na fakt, że działają oni w imieniu 80% mieszkańców Szczawy, którzy chęć oderwania trzykrotnie potwierdzili podpisując się pod inicjatywą referendalną zgodnie z procedurą określoną ustawą o referendum.

W wspomnianym proteście autorzy powołują się na fakty jakoby inicjatorzy referendum nie konsultowali kształtu przyszłej Gminy Szczawa z radami sołeckimi Zasadnego i Kamienicy, ani też z mieszkańcami, przez co czują się zbulwersowani. 

Pragniemy poinformować zainteresowanych i „zbulwersowanych”, że dwukrotnie występowaliśmy z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie CAŁEJ GMINY (ostatnio 28 sierpnia 2008 roku) przedkładając gotowy projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kamienica w sprawie podziału Gminy Kamienica i utworzeniu Gminy Szczawa wraz z uzasadnieniem, który został dwukrotnie przez Radę Gminy odrzucony nie dając szans na wypowiedzenie się wszystkim mieszkańcom. W ówczesnej Radzie Gminy zasiadały w przeważającej części osoby które dziś aktywnie uczestniczą w akcji zbierania podpisów pod protestem. 

Ponadto zwróciliśmy się do Wójta Gminy o podanie do wiadomości sołtysom i Radom sołeckim informacji o przedmiocie planowanego referendum z prośbą o rozpowszechnienie wśród mieszkańców Gminy – na co również dostaliśmy odmowę (ostatnie pismo od Wójta w przedmiotowej sprawie datowane na dzień 21 sierpnia 2012 roku). Tak więc blokowane są informacje wypływające od inicjatorów referendum , a nagłaśniane wersje wygodne dla swojego stanowiska. 

Odpowiadając na zarzuty inicjatorów protestu wskazujemy, iż po zaproponowany obszar gminy Szczawa mieści w granicach wsi Szczawa jakie zostały nakreślone na mapach jeszcze przed 1990 r. Obecne granice sołectw ustaliła Rada Gminy Kamienica nie pytając o zdanie zainteresowanych. Ostatnim przykładem takiego zachowania jest zmiana granic sołectwa Szczawa i Zasadne, gdzie cześć terenu Szczawy przyłączono do sołectwa Zasadne minio braku jakiegokolwiek głosu popierającego wniosek na zebraniu wiejskim w Szczawie.  

Należy ponadto nadmienić, iż do roku 1990 Szczawa rozpoczynała się między osiedlem Mazury w Szczawie i Kurzeje w Kamienicy, o czym informował tablica przydrożna miejscowości która obecnie została przesunięta do  wysokości cmentarza w Szczawie. 

Nieprawdziwe są również zarzuty dotyczące prób przyłączenia gruntów prywatnych wokół Gorca oraz samej polany Gorc Kamienicki do obszaru gminy Szczawa, a także włączenie prywatnych gruntów mieszkańców Zasadnego. Jedynie kilka działek stanowiących nieużytkowane od lat łąki, których usytuowanie pośród terenów będących własnością Skarbu Państwa uniemożliwiło ich wyłączenie, zostało włączone do proponowanej gminy Szczawa. 

Ponadto zmiana granic gminy nie wpłynie negatywnie na dotychczasowy stan własności gruntów jak również wysokość opodatkowania, gdyż obecne stawki podatku od nieruchomości zostały ustalone przez Radę Gminy Kamienica na maksymalnym, dopuszczalnym przepisami prawa poziomie. 


Inicjatorzy referendum


                


------------------------------------------------------------------


INFORMACJA 

INICJATORÓW REFERENDUM 

W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY KAMIENICA I UTWORZENIA GMINY SZCZAWA


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. 

z 2000 r., Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) informuje się mieszkańców Gminy Kamienica 

o zamiarze przeprowadzenia na jej terenie referendum w sprawie podziału Gminy Kamienica i utworzenia Gminy Szczawa. 


Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 15.09.2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. 

z 2000 r., Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) informuje się, iż w referendum zostanie postawione pytanie:


Czy jesteś za podziałem Gminy Kamienica i utworzeniem z części jej terytorium Gminy Szczawa obejmującej teren sołectwa Szczawa oraz działki w sołectwie Kamienica Górna numer ewidencyjny 54, 55, 56/1, 56/3, 56/4, 57/1, 57/3, 57/4, 58/1, 58/2, 58/3, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 61/8, 61/9, 63, 64, 67, 68 (teren oczyszczalni ścieków dla Szczawy oraz działki okoliczne) i w sołectwie Zasadne numer ewidencyjny 1, 1421, 1423, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540/1, 1540/2, 1541, 1542, 1548, 1549, 1550, 4922, 4923 (północno-zachodnie zbocza Kiczory i Gorca nachylone w kierunku potoku Kamienica) ?


Podpisy mieszkańców Gminy Kamienica, popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie podziału Gminy Kamienica i utworzenia Gminy Szczawa, zbierane są od dnia 12 marca 2012 r. do dnia 7 kwietnia 2012 r. 


Podpisy poparcia można złożyć w następujących punktach: 

Zofia Bulanda – Sołtys Szczawy

Sklep Spożywczo - Przemysłowy Joanna Opyd (Szczawa, Osiedle Bukówka)

Sklep Spożywczy HIT POL Krystyna Mrożek (Szczawa, Centrum)

Sklep Przemysłowy Centrum Andrzej Kruczek (Szczawa, Osiedle Domki)

Sklep Przemysłowy Centrum Andrzej Kruczek (Kamienica, Rynek)

Pensjonat Gawra – Pizzeria Andrzej Kaliciński (Szczawa, Osiedle Zawory)

Franciszek Gierczyk (Szczawa 423, Osiedle Chlipały) 

Genowefa Dudzik (Szczawa 37, Osiedle Bukówka)

Bogumiła Gabryś (Szczawa 479, Osiedle Równia)

Adam Dutka (Szczawa 180, Osiedle Podkościele)

Lucjan Rusnak (Szczawa 264, Osiedle Białe)

Stanisław Chlipała (Szczawa 456, Osiedle Domki)

Jan Rusnak (Szczawa 417, Osiedle Łuszczki)

Józef Wąchała (Szczawa 21, Osiedle Gardonie)


Pełnomocnikiem inicjatorów referendum jest Mieczysław Mikołajczyk, 

adres do korespondencji: 34-607 Szczawa 18
[9 styczeń 2012 r.]


         


[4 listopad 2011 r.]


             


[31 październik 2011r.]


INFORMACJA 

INICJATORÓW REFERENDUM 

W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY KAMIENICA I UTWORZENIA GMINY SZCZAWA


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. 

z 2000 r., Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) informuje się mieszkańców Gminy Kamienica 

o zamiarze przeprowadzenia na jej terenie referendum w sprawie podziału Gminy Kamienica i utworzenia Gminy Szczawa. 


Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 15.09.2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. 

z 2000 r., Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) informuje się, iż w referendum zostanie postawione pytanie:


Czy jesteś za podziałem Gminy Kamienica i utworzeniem z części jej terytorium Gminy Szczawa obejmującej teren sołectwa Szczawa oraz działki w sołectwie Kamienica, 

na których zlokalizowano oczyszczalnię ścieków dla sieci kanalizacji sanitarnej 

w Szczawie oraz działki okoliczne tj. dz. ew. nr 54, 55, 56/1, 56/3, 56/4, 57/1, 57/3, 57/4, 58/1, 58/2,58/3,  59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 61/6,61/7, 61/8, 63, 64, 65, 67, 68 ?  


Podpisy mieszkańców Gminy Kamienica, popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie podziału Gminy Kamienica i utworzenia Gminy Szczawa, zbierane 

są od dnia 23.10.2011 r. do dnia 20.11.2011 r. 


Podpisy poparcia można złożyć w następujących punktach: 

Sklep Spożywczo - Przemysłowy Joanna Opyd (Szczawa, Osiedle Bukówka)

Sklep Spożywczy HIT POL Krystyna Mrożek (Szczawa, Centrum)

Sklep Przemysłowy Centrum Andrzej Kruczek (Szczawa, Osiedle Domki)

Sklep Przemysłowy Centrum Andrzej Kruczek (Kamienica, Rynek)

Pensjonat Gawra – Pizzeria Andrzej Kaliciński (Szczawa, Osiedle Zawory)

Józef Mikołajczyk (Szczawa 6, Osiedle Bulandy)

Franciszek Gierczyk (Szczawa 423, Osiedle Chlipały) 

Genowefa Dudzik (Szczawa 37, Osiedle Bukówka)

Bogumiła Gabryś (Szczawa 479, Osiedle Równia)

Adam Dutka (Szczawa 180, Osiedle Podkościele)

Honorata Krzak (Szczawa 264, Osiedle Białe)

Stanisław Chlipała (Szczawa 456, Osiedle Domki)

Jan Rusnak (Szczawa 417, Osiedle Łuszczki)

Józef Wąchała (Szczawa 21, Osiedle Gardonie)


Pełnomocnikiem inicjatorów referendum jest Mieczysław Mikołajczyk, 

adres do korespondencji: 34-607 Szczawa 18[27 listopada 2010 r.]

Wybory samorządowe 2010 …

Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów samorządowych w Szczawie. Cyfrą oznaczono liczbę głosów zdobytych przez kandydatów uszeregowanych zgodnie z kolejnością na listach wyborczych.  


Wyniki głosowania na kandydatów do Rady Gminy Kamienica:

Cepielik Jan                        291 [mandat]

Chrobak Adam Józef                320 [mandat]

Ryszka Jacek Tadeusz        227

Zięba Józef Eugeniusz        304 [mandat]

Michalewski Jan Tadeusz        85

Mazur Bożena Krystyna        66

Kuziel Eugeniusz Józef        92

Bulanda Józef                        250 [mandat]

Kaliciński Andrzej Stanisław        228

Opyd Janusz Marek                175

Tomera Józef                        166


Wyniki głosowania na kandydatów na Wójta Gminy:

Gorczowski Stanisław - w Szczawie 403; w Gminie Kamienica 1229;

Sadowski Władysław Jan - w Szczawie 388; w Gminie Kamienica 2019; [wybrany]


Wyniki głosowania na kandydatów do Rady Powiatu Limanowskiego pochodzących ze Szczawy:

Mikołajczyk Mieczysław - w Szczawie 190; w okręgu 251;

Augustyniak Jarosław Rafał - w Szczawie 11; w okręgu        54;

Zachara Renata Teresa - w Szczawie 43; w okręgu 130;

Chlipała Stanisław - w Szczawie 42; w okręgu 61;

Talar Paweł Leszek - w Szczawie 235; w okręgu 484; [mandat]


Frekwencja;

- w Szczawie: 58.75%; 

- na terenie powiatu limanowskiego: 55,18%;

- na terenie województwa małopolskiego: 48,54%;

- na terenie kraju: 47,32%;


[13 listopada 2010 r.]

Podsumowanie pracy w Radzie Gminy …

W zakładce STOWARZYSZENIE przedstawiamy pismo Pana Marka Franczyka skierowane do Wójta Gminy Kamienica, podsumowujące dwie kadencje jego pracy jako radnego gminy. 


[10 listopada 2010 r.]

Wybory samorządowe 2010 …

Z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Utworzenia Gminy w Szczawie na dzień 

14 listopada 2010 r. (niedziela) o godz. 16.00, w budynku remizy OSP w Szczawie zaplanowano debatę publiczną kandydatów na Wójta Gminy Kamienica. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w debacie wszystkich mieszkańców Szczawy oraz dyskusji o problemach i perspektywach rozwoju Naszej miejscowości. 


[10 listopada 2010 r.]

Wybory samorządowe 2010 …

W wyborach samorządowych Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia Gminy w Szczawie popiera kandydatów zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Wyborców „Niezależna Szczawa” – lista nr 22. 

Z listy KWW Niezależna Szczawa do Rady Gminy Kamienica startują:

Bulanda Józef, Kaliciński Andrzej Stanisław, Opyd Janusz Marek, Tomera Józef

Program kandydatów KWW „Niezależna Szczawa” zakłada:

- podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu tworzenie miejsc pracy oraz rozwój Szczawy,

- rozbudowę sieci dróg osiedlowych i oświetlenia ulicznego,

- rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej docelowo na obszarze całej miejscowości,

- budowę i remonty mostów i kładek,

- promocję Szczawy jako miejscowości turystycznej,

- wspieranie działalności placówek oświatowych,

- popieranie aktywności Stowarzyszeń działających na terenie Szczawy,

- wspieranie działań na rzecz utworzenia gminy w Szczawie.


[9 listopada 2010 r.]

Wybory samorządowe 2010 …

Na terenie Gminy Kamienica o stanowisko Wójta Gminy ubiegać się będzie dwóch kandydatów:

Gorczowski Stanisław - 52 l, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Działajmy Razem”,

Sadowski Władysław Jan – 45 l, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Strażacy Gminy Kamienica”


[9 listopada 2010 r.]

Wybory samorządowe 2010 …

Kandydatów do Rady Gminy Kamienica z miejscowości Szczawa zgłosiły trzy Komitety Wyborcze:

Komitet Wyborczy „Prawo i Sprawiedliwość” - Lista nr 5: 

Cepielik Jan, Chrobak Adam Józef, Ryszka Jacek Tadeusz, Zięba Józef Eugeniusz 

Komitet Wyborczy Wyborców „Samorządowe Przymierze - Razem” - Lista nr 18: 

Michalewski Jan Tadeusz, Mazur Bożena Krystyna, Kuziel Eugeniusz Józef

Komitet Wyborczy Wyborców „Niezależna Szczawa” - Lista nr 22: 

Bulanda Józef, Kaliciński Andrzej Stanisław, Opyd Janusz Marek, Tomera Józef


[8 listopada 2010 r.]

Wybory samorządowe 2010 …

Z okręgu wyborczego nr 3 obejmującego teren Szczawy w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010 r. wybieramy czterech kandydatów do Rady Gminy Kamienica. Każdemu z wyborców przysługują cztery głosy. 

Ponadto w najbliższych wyborach samorządowych wybieramy Wójta Gminy Kamienica, a także przedstawicieli do Rady Powiatu Limanowskiego oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego. Na tych listach głosujemy tylko na jedna osobę. 


[31 października 2010 r.]

Skutki powodzi …

Mimo wielokrotnych interwencji kierowanych do władz gminy przez mieszkańców Naszej miejscowości oraz przez radnych ze Szczawy, nadal nie zostały naprawione dwie kładki w centrum Szczawy. 

Więcej na ten temat:

Szkody popowodziowe (18.05.2010) www.kamienica.iap.pl

Niebezpieczne kładki (11.10.2010) www.limanowa.in

Niebezpieczne kładki w Szczawie grożą zawaleniem (31.10.2010) www.tv28.pl


[10 października 2010 r.]

Zakończyła się kolejna edycja konkursu Wielkie Odkrywanie Małopolski 2010 …

Miejscowość Szczawa po raz kolejny została zakwalifikowana do II etapu konkursu w kategorii miejscowość/gmina. W tegorocznej edycji pierwsze miejsce w kategorii miejscowość/gmina zajęło Łapsze Niżne. Mała liczba głosów nie pozwoliła Szczawie na przebicie się do czołówki.  

Plebiscyt organizuje Gazeta Krakowska przy współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, Małopolską Organizacją Turystyczną, Radiem Kraków, Krakowską Telewizją oraz Województwem Małopolskim. Uczestnicy konkursu głosują w sześciu kategoriach: miejscowość/gmina, atrakcja turystyczna, baza noclegowa, baza gastronomiczna, wydarzenie kulturalne, artystyczne, sportowe itp., agroturystyka.


[24 sierpnia 2010 r.]

Małopolskie Remizy 2010 ...

W dniu dzisiejszym w Niepołomicach, w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2010 władze Województwa Małopolskiego wręczyły samorządowcom umowy na dofinansowanie budów i remontów remiz strażackich. Z terenu powiatu limanowskiego pieniądze otrzymało 10 jednostek, w tym jednostka ze Szczawy. Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 40000 zł. 

Wnioskodawcą była Gmina Kamienica zaś w prace nad wnioskiem i promowanie inwestycji włączyli się także przedstawiciele władz jednostki OSP w Szczawie, radni ze Szczawy oraz osoby chcące swą wiedzą i doświadczeniem wesprzeć to przedsięwzięcie.  


Zobacz także: www.ospszczawa.com.pl


[16 lipca 2010 r.]

Pismo Wojewody Małopolskiego w sprawie …

Pismem z dnia 14 lipca 2010 r. Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o rozpatrzenie przedłożonej przez nasze Stowarzyszenie petycji w sprawie utworzenia Gminy w Szczawie. 


            


[6 lipca 2010 r.]

Wybory prezydenckie 2010 …

Wyniki wyborów prezydenckich w Szczawie (II tura):

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania - 1507

Liczba wyborców, którym wydana karty do glosowania - 967

Liczba głosów ważnych – 964, liczba głosów nieważnych - 3


Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:

Kaczyński Jarosław: 698 (72 %)

Komorowski Bronisław 266 (28 %)


Frekwencja w Szczawie wyniosła 64,17 %;

- na terenie Gminy Kamienica: 60,32 %

- na terenie Powiatu Limanowskiego: 60,52%

- na terenie Województwa Małopolskiego: 59,02 %

- na terenie kraju: 55,31 % 

(Przygotowano na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej)


[25 marca 2010 r.]

Przekłamania używane w dyskusji o gminie ……

Pragniemy sprostować poniższe plotki i przekłamania:

- podwyższanie podatków: nie jest możliwe podniesienie podatków od lasów oraz rolnego bo te płacone są według stawki maksymalnej, podatki od nieruchomości są zbliżone do poziomu stawek maksymalnych (ok. 85-90 % stawki maksymalnej),

- opłaty za szkołę podstawową i gimnazjum; gmina nie może wprowadzić odpłatności za naukę w szkole podstawowej i gimnazjum, nauka w tych szkołach z mocy prawa jest bezpłatna,

- wykupywanie nieruchomości od mieszkańców głównie osiedla Łuszczki; nie można  wykupić nieruchomości bez zgody właściciela,

- Gmina Szczawa będzie za biedna aby się utrzymać; w chwili obecnej gmina Kamienica jest w grupie biedniejszych gmin w Polsce z dochodem na głowę mieszkańca ok. 340 zł. (podobnie gminy Łukowica i Słopnice), przy średniej dla wszystkich gmin w Polsce ok. 1120 zł. dochodu na głowę mieszkańca. Dochód Szczawy na początku będzie porównywalny do gminy Kamienica, ale biorąc pod uwagę możliwości Szczawy w zakresie rozwoju turystyki dochód ten może w dość krótkim czasie ulec zwiększeniu, co pozwoli na budowę i remonty większej ilości dróg, kanalizacji lub wodociągu. 

Chcemy ponadto podkreślić, że w przypadku utworzenia gminy w Szczawie żadna decyzja nie zostanie podjęta bez zgody mieszkańców, w radzie gminy będzie zasiadało 15 radnych tak, że każde osiedle będzie tam reprezentowane. 


[24 marca 2010 r.]

Początek kampanii …..

Informujemy, iż w ostatnim czasie nasila się agitacja przedwyborcza oraz związany z tym atak na inicjatywę utworzenia gminy w Szczawie. Elementem jest ciąg działań mających na celu dezinformację, straszenie wymyślonymi zagrożeniami takimi jak konieczność podniesienia podatków, które i tak są naliczane według maksymalnych stawek lub zbliżonych do maksymalnych w zależności od rodzaju podatku. 

Straszy się też takimi absurdami jak wprowadzenie odpłatności za naukę w szkole podstawowej i gimnazjum, która z mocy prawa jest bezpłatna. Pojawia się również wiele innych wymyślonych w zależności od potrzeb inspiratorów kłamstw i oszustw min. takich jak wykupywanie ziemi, która przecież bez woli w właściciela nie może być sprzedana.

Jako stowarzyszenie informujemy, że gmina nie może nałożyć jakichkolwiek podatków i obciążeń finansowych ponad te, które są przewidziane z mocy ustawy a obciążające obecnie społeczeństwo. 

Wszelkie działania podejmowane są z inicjatywy włodarzy gminy Kamienica przy wykorzystaniu w dużej części ludzi z zewnątrz, niezwiązanych z naszą miejscowością i nie płacących tu podatków (co niektórzy może podatek od nieruchomości). Najlepszym tego dowodem jest ostatni wyjazd delegacji do Warszawy pod przewodnictwem radnej powiatowej Agaty Zięby z Zasadnego. Brali w niej udział też posłowie PiS jak Pan Jańczyk i Siarka oraz senator Kogut. Były też inne wyjazdy przeciwko Szczawie i utworzeniu gminy. 

Należy zaznaczyć, że przed wyjazdem parlamentarzyści nie chcieli poznać opinii mieszkańców naszej miejscowości w kwestii podziału gminy, a jedyną ich intencją jest próba zablokowania inicjatywy utworzenia gminy w Szczawie. 

Szerzy się ponadto fałszywe informacje, iż już zamknięto procedurę tworzenia gminy, co jest nieprawdą. Procedura utworzenia gminy w Szczawie jest nadal kontynuowana. 


[7 marca 2010 r.]

W związku z pojawiającymi się informacjami przekazywanymi przez Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy, a dotyczącymi odmowy utworzenia nowej gminy przez Wojewodę, poniżej zamieszczamy tekst pisma na podstawie którego formułowane są te opinie. Wynika z niego jednoznacznie, że Wojewoda nie ma kompetencji do podejmowania tego typu decyzji. Prezentowane pismo zostało przesłane do wiadomosci naszego Stowarzyszenia.  


      


[12 luty 2010 r.]

Niewykorzystany potencjał Szczawy.


Mówiąc o Gminie Szczawa pojawiają się argumenty, iż będzie to mała gmina, pozbawiona jakichkolwiek szans na rozwój.


Opiniom tym przeczą dokumenty planistyczne tworzone na szczeblu regionalnym oraz obowiązujące akty prawne. Wśród kierunków działań w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego wymienia między innymi tworzenie nowych miejscowości uzdrowiskowych w województwie małopolskim, w tym w miejscowości Szczawa. W tym samym dokumencie miejscowość Szczawa została również wymieniona wśród stref z potencjalnymi możliwościami wykorzystania energii geotermalnej. Z kolei rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lutego 2006 r. zalicza Szczawę do miejscowości na terenie których występują złoża wód leczniczych.


Powyższe przykłady stanowią o dużym, niewykorzystanym dotychczas, potencjale naszej miejscowości i stanowią ważny argument za utworzeniem odrębnej gminy. 


[9 luty 2010 r.]

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w sondażu na portalu Limanowa.in i odpowiedzi na pytanie: Czy odłączenie Szczawy od Kamienicy do dobry pomysł ?Więcej …     http://www.limanowa.in/sonda.html


[31 styczeń 2010 r.]

W dniu 30 stycznia 2010 r. w remizie OSP w Szczawie z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Utworzenia Gminy w Szczawie odbyło się spotkanie mające na celu przybliżenie mieszkańcom naszej miejscowości kwestii związanych z utworzeniem odrębnej gminy. Spotkanie było również okazja do wymiany poglądów pomiędzy zwolennikami tworzenia własnej gminy oraz przeciwnikami odłączenia Szczawy od Gminy Kamienica.


[21 styczeń 2010 r.]

Puchar Szczawy 2010 w Narciarstwie Alpejskim

W dniu 31 stycznia 2010 r. na wyciągu narciarskim w Szczawie odbędą się zawody o Puchar Szczawy w Narciarstwie Alpejskim. Jest to impreza cykliczna której głównym organizatorem są Klub Sportowy Szczawa oraz Stacja Narciarska Polanki.  

Wszystkich serdecznie zapraszamy.  


Więcej ….         www.szczawa.info.pl 


[11 grudzień 2009 r.]

Spotkanie konsultacyjne w sprawie utworzenia Gminy Szczawa

W dniu 10 grudnia 2009 r. w pensjonacie Gorc w Szczawie odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie utworzenia Gminy Szczawa oraz kierunków rozwoju miejscowości. W spotkaniu z mieszkańcami Szczawy wzięli udział przedstawiciel MSWiA Sekretarz Stanu Tomasz Siemoniak, Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, Poseł na Sejm RP Bronisław Dudka, Prof. Elżbieta Węcławowicz-Bilska z Politechniki Krakowskiej, Wójt Gminy Kamienica Władysław Sadowski, Przewodniczący Rady Gminy Kamienica Stefan Kuchnia oraz przedsiębiorcy Władysław Śliwa i Henryk Ćwiertniak. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia Gminy w Szczawie.  


[9 grudzień 2009 r.]

Dowóz dzieci

Poniżej zamieszczamy pismo radnego Marka Franczyka do Wójta Gminy Kamienica w sprawie nieprawidłowości przy przewozach dzieci do szkoły w Szczawie.


     


[25 listopad 2009 r.]

XIV Dziecięcy Festiwal Kolędowy - Szczawa 2010

W sobotę 9 stycznia 2010r. o godz. 10.00 w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie odbędą się eliminacje wszystkich uczestników. 

Ogłoszenie wyników, koncert Laureatów i rozdanie nagród odbędzie się w niedzielę 10 stycznia 2010 w ZSPiG w Szczawie o godz. 13.00.


Wiecej ….         www.szczawa.info.pl


[25 listopad 2009 r.]

Dlaczego Gmina Szczawa ?

Od roku 1866 Szczawa posiadała status gminy wiejskiej. Status odrębnej gminy miejscowość utraciła z chwilą wejścia w życie ustawy unifikacyjnej z dnia 23 marca 1933 r. wprowadzającej tzw. gminy zbiorowe. Szczawa została wówczas włączona w skład Gminy Kamienica. W zakładce „Dlaczego Gmina” prezentujemy zachowany dokument z pieczęcią Urzędu Gminy w Szczawie. 


[20 listopad 2009 r.]

Pijalnia wód mineralnych.

W dniu 20 października 2009 r., Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach naboru wniosków do działania  „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wśród inwestycji zakwalifikowanych do przyznania pomocy znajduje się budowa centrum turystyczno uzdrowiskowego w Szczawie z pijalnią wód mineralnych. Całkowity szacowany koszt realizacji inwestycji wynosi 828579,32 zł. brutto, w tym 500000,00 ze środków UE. 


[19 listopad 2009 r.]

Podział środków z Funduszu Sołeckiego. 

Na Zebraniu Wiejskim w Szczawie które odbyło się dnia 11 września 2009 r, określono inwestycje których realizacja zostanie sfinansowana z Funduszu Sołeckiego. Planowane do realizacji przedsięwzięcia obejmują:

1)        zabezpieczenie drogi na oś Gardonie „ Droga Zawodzie” na dł. 400 mb. z płyt „Jumbo” wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem brzegu potoku „Głębieniec”, ponieważ potok na zakręcie podmywa brzegi i niszczy  drogę;

2)        zabezpieczenie drogi wzdłuż potoku „Szczawa”- zabezpieczenie to proponuje się wykonać z pełnych płyt drogowych na długości 30 mb. drogi;

3)        wykonanie mostku na osiedlu bukówka (obok posesji Pana Józefa Śląskiego).

W Funduszu Sołeckim na ten cel przewidziano kwotę ok. 24000 zł. Wymienione do realizacji inwestycje uczestnicy Zebrania Wiejskiego przyjęli jednogłośnie. 


[29 wrzesień 2009r.]


Poniżej zamieszczamy propozycje do budżetu Gminy Kamienica na 2010 r. złożone przez radnych ze Szczawy.


      


[6 sierpień 2009 r.]


Odpust Partyzancki w Szczawie.


W dniu 16 lipca 2009 r. w Szczawie odbędzie się coroczny Odpust Partyzancki gromadzący weteranów walk o niepodległość oraz osoby chcące oddać cześć pamięci żołnierzy z I PSP AK.

Zapraszamy !!!


[15 lipiec 2009 r.]

XXX Dni Gorczańskie .....

W dniu 19 lipca br. w ramach XXX Dni Gorczańskich na placu przy remizie OSP w Szczawie odbędzie się VIII Gminny Przegląd Dorobku Kulinarnego i Kulturalnego Kół Gospodyń Wiejskich. W programie zaplanowano także występy Zespołu Pieśni i Tańca “Roztocze” z Tomaszowa Lubelskiego oraz kabaretu TRUTEŃ 

Zapraszamy !!!


[15 lipiec 2009 r.]

Plebiscyt Wielkie Odkrywanie Małopolski ! .....

Zapraszamy do głosowania na Szczawę w kategorii miejscowość / gmina w plebiscycie Wielkie Odkrywanie Małopolski. 


--=> KLIKNIJ ABY ZAGŁOSOWAĆ <=--


[14 lipiec 2009 r.]

Rozwój Szczawy ....

W dniu 11 lipca 2009 r. w „SAŁASIE” na wyciągu w Szczawie odbyło się spotkanie, którego tematem były kwestie związane z możliwością utworzenia uzdrowiska, w kontekście proponowanej liberalizacji przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. 

W spotkaniu wzięli udział min. Włodzimierz Śliwiński - główny specjalista ds. uzdrowisk w dep. ochrony zdrowia MZ, Dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz - Bilska z Politechniki Krakowskiej, Władysław Sadowski Wójt Gminy Kamienica, Radni ze Szczawy oraz przedsiębiorcy Henryk Ćwiertniak, Krzysztof Mikołajczyk, Wiesław Mikołajczyk i Władysław Śliwa. 

Wstępnie przyjęto, iż centrum uzdrowiskowym mogą stać się tereny, na których zlokalizowano budynki wczasowe, zaś dalsze prace nad uzdrowiskiem są uzależnione od wejścia w życie sygnalizowanych zmian w prawie. W trakcie rozmów właściciele budynków wczasowych wskazywali także potrzebę szybkiego ukończenia prac nad wodociągiem komunalnym oraz podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej. 


[10 lipiec 2009 r.]

Skarga do Rady Gminy w Kamienicy .....

W dniu 15 czerwca 2009 r. radny Marek Franczyk złożył do Rady Gminy w Kamienicy skargę na nierzetelne wykonywanie zadań kontrolnych przez Komisję Rewizyjną, w zakresie kontroli wykonywania dowozu dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kamienica. 


Poniżej zamieszczamy pełny tekst skargi:

                    [6 lipiec 2009 r.]

Projekt zmian ustawy o uzdrowiskach .....

W przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia projekcie ustawy z dnia 11 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych zaproponowano, iż w strefie ochrony uzdrowiskowej B dopuszcza się wyręb drzew leśnych i parkowych, w związku z cięciami pielęgnacyjnymi i wyrębem określonym w planie urządzenia lasu lub parku (art. 38 a ust. 2 pkt. 2 projektu ustawy). Powyższa zmiana powoduje, iż gospodarka leśna w strefie ochrony uzdrowiskowej B będzie mogła być prowadzona na takich samych zasadach jak w chwili obecnej. Proponowana nowelizacja ustawy znosi zatem ograniczenia w gospodarowaniu lassami wywołujące obawy wśród właścicieli lasów w istniejących uzdrowiskach oraz miejscowościach dążących do uzyskania statusu uzdrowiska. Projekt ustawy dostępny na stronie www.mz.gov.pl


[18 czerwiec 2009 r.]

Referendum śmieciowe .....

Radni ze Szczawy zwrócili się do Wójta Gminy z zapytaniem dotyczącym referendum w sprawie finansowania kosztów wywozu śmieci z teren Gminy Kamienica. Obecnie działający system finansowania odbioru śmieci z pieniędzy uzyskiwanych ze sprzedaży worków nie sprawdził się ponieważ na terenie Gminy zwiększa się liczba dzikich wysypisk. Zwiększenie wysokości odprowadzanego podatku spotkało się z akceptacją mieszkańców Gminy Słopnice gdzie takie referendum zostało przeprowadzone wraz z wyborami do EUROPARLAMENTU. Wprowadzenie odpłatności za wywóz śmieci ściąganej przy podatku od nieruchomości pozwoli obniżyć wydatki na zakup worków oraz równomiernie rozłoży koszty utylizacji śmieci na wszystkich mieszkańców gminy.   


[17 czerwiec 2009 r.]

Plan dochodów i wydatków ....

W zakładce DLACZEGO GMINA zamieszczamy plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Szczawa na 2010 r.


[12 czerwiec 2009 r.]

Z inicjatywy radnych ze Szczawy do Rady Gminy w Kamienicy został złożony projekt uchwały w sprawie utworzenia w Gminie Kamienica Funduszu Sołeckiego. Dzięki temu sołectwa będą dysponowały środkami na finansowania niewielkich, ale istotnych przedsięwzięć na rzecz swoich społeczności. Procedura wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego, zakładająca wybór inwestycji do realizacji przez zebranie wiejskie, daje istotny wpływ mieszkańcom sołectw na decydowanie o sposobie wydatkowania środków publicznych. 30 % środków wydatkowanych z Funduszu Sołeckiego jest zwracana Gminie z budżetu państwa. 


         Tekst uchwały:                                   Uzasadnienie: 

                          


[8 czerwiec 2009 r.]

EUROWYBORY

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Szczawie. 

PO; 40,92 %, PiS; 44,64 %, SLD-UP; 1,75 %, PSL; 7,66 %, podstałe komitety; 5,03 %.

Do wyborów w Szczawie poszło 31,7 % uprawnionych do głosowania, co daje najwyższą frekwencję w Gminie Kamienica (24,88 %) oraz znacznie wyższą niż w kraju (24,53%). 

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Utworzenia Gminy w Szczawie składamy podziękowanie mieszkańcom Szczawy za udział w wyborach do EUROPARLAMENTU. Uzyskaną frekwencją wykazaliśmy dojrzałość polityczną oraz odpowiedzialność za sprawy publiczne.  

[1 czerwca 2009 r.]

EUROWYBORY 2009

Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia Gminy w Szczawie zachęca wszystkich mieszkańców Szczawy, bez względu na przekonania polityczne, do wzięcia udziału w zaplanowanych na dzień 7 czerwca 2009 r. wyborach do EUROPARLAMENTU. Wysoka frekwencja będzie najlepszym dowodem dojrzałości politycznej oraz odpowiedzialności mieszkańców naszej miejscowości za sprawy publiczne nie tylko na szczeblu lokalnym, czego dowiedliśmy w przeprowadzonej sondzie w sprawie utworzenia Gminy Szczawa, ale także na poziomie europejskim. 

[31 maj 2009 r.]

EUROWYBORY 2009

W minionym tygodniu przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu z Marszałkiem Sejmu RP Bronisławem Komorowskim, które z inicjatywy lokalnych struktur PO odbyło się w Limanowej.

W ramach kampanii Platformy Obywatelskiej, z inicjatywy koła PO w Szczawie w dniu 30 maja 2009 r. zorganizowano spotkanie z kandydatem do europarlamentu Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Leszkiem Zegzdą. Spotkanie odbyło się w Szczawie w pensjonacie GORC. Dyskusję prowadził pan Andrzej Kaliciński przewodniczący koła Platformy Obywatelskiej w naszej miejscowości  

[28 maj 2009 r.]

EUROWYBORY 2009

W dniu 20 maja 2009 r. na placu przy Remizie OSP w Szczawie odbyło się spotkanie z europosłem Czesławem Siekierskim i Radną Sejmiku Wojewódzkiego Urszulą Nowogórską kandydujących do europarlamentu z listy PSL. Organizatorem spotkania było koło PSL w Szczawie. W spotkaniu brali czynny udział członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Utworzenia Gminy w Szczawie. Spotkanie prowadził z ramienia koła PSL Paweł Talar. 

[28 maj 2009r.]

W zakładce stowarzyszenie umieszczony został:

-  Artykuł ,który ma się ukazać w "Gorczańskich Wieściach"

- Ranking Gmin w Małopolsce

[22 kwiecień 2009r.]

Dnia 20 kwietnia Stowarzyszenie na rzecz utworzenia Gminy w Szczawie złożyło u Wojewody Jerzego Millera wniosek o opinię w sprawie podziału Gminy Kamienica i utworzenia gminy Szczawa - co jest następstwem złożonego wcześniej wniosku do MSWiA o dokonanie takiego podziału.

Dokument można zobaczyć w zakładce STOWARZYSZENIE.

[05 kwiecień 2009r.]

27-go marca doszło w Urzędzie Gminy w Kamienicy do spotkania Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia , oraz naszych Parlamentarzystów  z władzami Gminy i przedstawicielami Rady w sprawie planów powołania uzdrowiska Szczawa .

W spotkaniu uczestniczyli również mieszkańcy Szczawy , którzy jakoby protestują przeciw planowanym strefom ochrony uzdrowiskowej , a których to zaprosili przedstawiciele naszych władz Gminnych(  Radnym z sołectwa Szczawy przekazano ,że zebranie jest z samorządowcami , bez udziału mieszkańców , a następne odbędzie się z udziałem całej Wsi na zebraniu Wiejskim w póżniejszym terminie) pozostałą część mieszkańców Szczawy nie powiadomiono -tak jak ich ta sprawa by nie dotyczyła !

Ponieważ od pewnego czasu niektórzy samorządowcy chcą zbić wątpliwy kapitał polityczny na dezorientacji społeczeństwa wmawiając im ,że nie będą mogli budować domów w tzw. strefie "A" , oraz że będą mieć zakaz wyrębu w lasach prywatnych wyjaśniamy ,że :

Zgodnie z wyjaśnieniami wspomnianych przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia Zakaz budowy w strefie "A" o którym mówi Przepis art.38 ust.1pkt.1 lit.b odnoszący się do zakazu lokalizacji i budownictwa jednorodzinnego w strefie ochronnej "A"nie dotyczy osób , które uzyskały prawo do nieruchomości przd dniem wejścia w życie ustawy. ( mówi to zresztą Art. 61 Ustawy z dn. 28 lipca 2005)  Podobnie wypowiedziano się w sprawie korzystania z lasów gdzie uspokojono zainteresowanych , że:Gospodarka w lasach może być prowadzona jak dotychczas czyli zgodnie z przepisami urządzenia lasów.Dziwi nas przeto Tekst z Dziennika Polskiego zatytuowany " Strefa Protestów"

gdzie nadal sugeruje się czytelnikom ,że nie można wybudować domu w strefie "A" ( nie pozostaje nam więc nic innego jak żądanie sprostowania nierzetelnej informacji)


- Informujemy również zainteresowanych ,że Wójt Gminy na łamach "Wieści Gorczańskich"wypowiada się cyt. " w 2005 r Rada Gminy nakreśliła strefy uzdrowiskowe w rejonie Łuszczek i do dzisiaj mamy protesty przeciw tym strefom"

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o samorządzie Gminy władzę wykonawczą sprawuje Wójt , a Rada ma funkcje Uchwałodawczą i kontrolną .


Tak więc WÓJT zleca wykonanie Operatu Uzdrowiskowego w tym równiż nakreślenie stref lecznictwa uzdrowiskowego co jest nieodłączna częścią tego operatu, opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania Gminy i wiele innych decyzji z zakresu wykonywania funkcji Wójta.Natomiast Rada na wniosek Wójta i przygotowane przez niego projekty uchwał przyjmuje w głosowaniu jawnym na Sesjach Rady.

Dlatego jesteśmy zdziwieni wypowiedzią Wójta ,że to Rada nakreśliła strefy uzdrowiskowe - czyżby nasz Wójt zapomniał o swojej roli i umywał ręce od odpowiedzialności za swoje decyzje i działania na rzecz utworzenia Uzdrowiska??? , a  może szuka sposobu na skłócenie środowiska Szczawy z ich przedstawicielami w Radzie ???, a może nie zna przepisów o funkcjonowaniu samorządu gminnego ???

[05 kwiecień 2009r.]

 Z sesji Rady Gminy :

- 30-go marca odbyła się Sesja Rady Gminy Kamienica.

W sprawach dot. przyszłości Szczawy na uwagę zasługuje fakt ,że Radni ochoczo przegłosowali wniosek Wójta poparty stosownym poparciem Komisji budżetowej w sprawie przesunięcia środków finansowych z drogi Kużle-Wąchały w Szczawie na infrastrukturę drogowo-mostową w Gminie ! ( wniosek ten powstał w momencie kiedy Wójt na łamach "Wieści Gorczańskich"opowiada się jakie piękne są perspektywy rozwojowe Szczawy. I chwali się dokonaniami inwestycyjnymi z poprzedniej kadencji -kiedy to przyszło mu współpracować z przedstawicielami Szczawy)


- Na tej samej Sesji odrzucono wniosek Radnych ze Szczawy odnośnie ograniczenia wysokości diet dla Radnych - /co jest najważniejsze dla Radnych obecnej kadencji ? /wnioski nasuwają się same dlatego unikamy zbędnych  komentarzy w tej sprawie.

Tematem tym interesowali się też dziennikarze Krakowskiej i Dziennika Polskiego zamieszczając stosowne spostrzeżenia.


- Na koniec udzielono Wójtowi asolutorium - przy dwu głosach wstrzymujących się / Radni Szczawy/

[07 marzec 2009r.]

W dn. 2009-03.02 Radni miejscowości Szczawa złożyli wniosek o udostępnienie protokołu z kontroli rewizyjnej ,którego celem była kontrola oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kamienica.

Poniżej zamieszczamy protokół z ustaleń tej komisji.

Prosimy zwrócić uwagę na końcowy wniosek komisji , która za priorytet uznaje oświetlenia przy drodze wojewódzkiej i powiatowej , oraz uzależnia wykonanie dalszego oświetlenia w podtekście m.inn. w Szczawie od posiadanych środków finansowych --.

Nadmieniamy ,że na sesji Rady Gminy 19-lutego 2009 przeznaczano środki w wys. 30.000 zł na ogrodzenie boiska -" bo piłka ucieka poza stadion".  Czy bezpieczeństwo jest mniej ważne ? czy stać nas na takie priorytety?

dokumenty do rpzeczytania w dziale stowarzyszenie.

[01 luty 2009 r.]

W związku z tym, iż wielu mieszkańców Szczawy nieobecnych w trakcie zbierania głosów w okresie wakacji podpisało się na listach poparcia w czasie świąt Bożego Narodzenia, dokonano ponownego liczenia głosów. Oddane głosy policzono odrębnie dla mieszkańców Szczawy oraz osób spoza Szczawy.

Głosy oddane przez mieszkańców Szczawy: ogółem 942, głosy za utworzeniem Gminy Szczawa – 893 (95,00%), głosy przeciw utworzeniu Gminy Szczawa – 27 (2,86%), głosy wstrzymujące się – 18 (2,14%). 

Wypowiedziało się 66,34% osób uprawnionych do głosowania. 

Głosy oddane przez osoby spoza Szczawy: ogółem 134, głosy za utworzeniem Gminy Szczawa – 132, głosy przeciw utworzeniu Gminy Szczawa – 2, głosy wstrzymujące się – 0. 

Wyniki przeprowadzonego sondażu stanowić będą podstawę do prowadzenia dalszych działań na rzecz utworzenia Gminy Szczawa. 

Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia Gminy w Szczawie składa podziękowania wszystkim osobom, które wzięły udział w przeprowadzonym sondażu. 

Protokoły w zakładce „STOWARZYSZENIE”[25 styczeń 2009r.]

Nawiązując do toczącej się na naszej stronie dyskusji na temat szans i zagrożeń związanych z utworzeniem gminy w Szczawie informujemy, iż na zlecenie Stowarzyszenia na Rzecz Utworzenia Gminy w Szczawie przygotowywana jest przez osoby zajmujące się zawodowo problematyką finansów gmin, symulacja budżetu Gminy Szczawa. Po jej ukończeniu, projekt budżetu zostanie zamieszczony na stronie. Podkreślić jednak należy, że wstępne analizy wykonane na zlecenie Stowarzyszenia wskazują jednoznacznie, iż Gmina Szczawa będzie posiadać środki wystarczające na realizację wszystkich nałożonych na gminy zadań, w tym na utrzymanie na urzędu. Szacowana pula środków na inwestycje w Gminie Szczawa co najmniej dwukrotnie przekracza wartość realizowanych w chwili obecnej w Szczawie inwestycji komunalnych. Całkowity budżet Gminy Szczawa będzie wynosił ok. 5,5 mln. zł. W chwili obecnej istnieją w Polsce gminy z budżetem ok. 4,5 mln. zł. rocznie.  


[14 styczeń 2009r.]

W nawiązaniu do artykułu w Dzienniku Polskim z dn.22-23 listopada 2008 pt. „ Zielone światło dla uzdrowiska” informujemy, że wspomniane spotkanie mieszkańców Szczawy ( a umówione  w dniu pobytu naszej delegacji w Warszawie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia u nas w Szczawie na 09. styczeń 2009) nie doszło do skutku , ponieważ nasze władze Gminne ( od 18-go listopada 2008) nie zdążyły w realnym terminie wystosować stosownego zaproszenia i zorganizować tego spotkania z mieszkańcami –czyżby granie na zwłokę , czy chęć zatajenia prawdy przed naszą społecznością o realnych możliwościach rozwojowych istotnych dla naszej społeczności ???


[13 styczeń 2009r.]

W dniu 30.12.2008 odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy w roku 2008.

Podjęto uchwały w sprawie przyszłorocznego budżetu .

Informujemy mieszkańców ,że mimo obietnic władze Gminy Kamienica nie znalazły środków na inwestycje w Szczawie w roku 2009 , ani na dokończenie Pijalni wód mineralnych , upadł też wniosek na remont drogi Kużle –Wąchały , nie jest realizowany postulat radnych o racjonalnym rozmieszczeniu oświetlenia osiedli  ( szczególnie osiedle „Zawory” gdzie jest największe skupisko domów) dzięki tak prowadzonej polityce gospodarczej realizuje się krzywdzący podział środków dla naszej miejscowości w stosunku do innych wchodzących w skład Gminy - nie ma żadnej zachowanej proporcji .

Informacje w formie pisemnych postulatów znajdą   państwo na naszej stronie w aktualnościach.


[13 styczeń 2009r.]

Poniżej przedstawiamy dokument złożony przez radnych ze Szczawy dotyczący naprawy przystanku (05.11.2008) – na który wójt nie zareagował przez okres półtorej miesiąca. Natomiast po ukazaniu się arytkułu w dzienniku polskim w dniu 18 grudnia 2008 przystanek został w tym samym dniu naprawiony. Czy mieszkańcy naszej miejscowości musieli przez ten okres czekać na autobus pod gołym niebem. 


  

[12 styczeń 2009r.]

Interpelacje naszych radnych.


            


    [20 listopad 2008r.]

Dnia 20 listopada 2008 odbyła się sesja Rady Gminy w Kamienicy , na której ponownie na wniosek Radnych Szczawy miała być podjęta uchwała Rady określająca zasady i tryb konsultacji społecznych dot. utworzenia odrębnej Gminy w Szczawie.

Informujemy ,że po krótkiej debacie na której Radny Gminy z Kamienicy stwierdził: cyt. „ kamienica dużo by straciła na rozłączeniu”

Uchwała została ponownie odrzucona głosami pozostałych radnych ( oprócz radnych Szczawy.)


[18 listopad 2008r.]

Wójt Gminy Kamienica , Przewodniczący Rady Gminy , oraz radni Szczawy Mieczysław Mikołajczyk i Andrzej Kaliciński udali się do Warszawy , gdzie doszło do spotkania z inicjatywy senatora Stanisława Koguta w  Ministerstwie Zdrowia z podsekretarzem stanu Markiem Haberem , oraz dyrektorem Departamentu ds.  uzdrowisk  Włodzimierzem Śliwińskim.

Tematem było rozpatrzenie możliwości powołania Uzdrowiska Szczawa.

Wbrew katastroficznym wizjom lansowanym przez niektórych mieszkańców Gminy , wątpliwości dot. gospodarowania w strefach uzdrowiskowych , oraz gospodarowanie lasami w ich obrębie zostały rozwiane.

Została ustalona wstępna data przyjazdu do Szczawy osób kompetentnych , które wezmą udział w spotkaniu z mieszkańcami Szczawy i przedstawią rzetelne i przede wszystkim prawdziwe informacje dot. tej sprawy.

Informacje na ten temat znajdziecie państwo na łamach Dziennika Polskiego dodatku Limanowskim z dn.22-23 listopada 2008 zatytułowany „ Zielone światło dla uzdrowiska”

Artykuł dostępny na naszej stronie w dziale "Z PRASY"


[11 październik 2008r.]

Dnia 28 sierpień 2008 odbyła się sesja Rady Gminy Kamienica.

Najbardziej oczekiwanym i dyskutowanym punktem sesji było Podjęcie uchwały określającej zasady i tryb konsultacji społecznych z  mieszkańcami Gminy Kamienica w sprawie podziału Gminy i utworzenie odrębnej Gminy w Szczawie

Ze względu na obszerne wystąpienia Radnych i zaproszonych gości skanujemy poniżej fragmenty z protokołu Sesji wypowiedzi Radnych naszej miejscowości  dot. tego tematu.


Informujemy jedynie ,że pomimo wcześniejszych zapowiedzi i deklaracji ze strony Wójta   Gminy jak i Przewodniczącego Rady na łamach prasy i w publicznych wystąpieniach [ dziennik Polski z dn. 9-10 sierpnia 2008] cyt. wypowiedz Przewodniczącego Rady„ Jeżeli nie chcecie byśmy razem byli. Chciałbym rozstać się kulturalnie byśmy nie przeszkadzali sobie”

W gazecie nowosądeckiej z 1 lipca 2008 – art. zatytułowany.” Ludzie w Szczawie marzą o rozwodzie”- znajduje się wypowiedz Wójta cyt. „jeżeli taka będzie wola mieszkańców„Szczawy , to Kamienica nie będzie robić żadnych przeszkód. ”

W obu przypadkach jak zawsze były to puste deklaracje bez pokrycia -co uwidacznia wynik głosowania , który już zamieściliśmy na stronie , oraz nawoływanie Przewodniczącego bezpośrednio przed głosowaniem w przedmiotowej sprawie [ z protokołu Sesji Rady Gminy Kamienica z dn. 28-go sierpnia 2008] gdzie padła wyraźna deklaracja( po wcześniejszej motywacji) cyt „ja będę głosował za tym ,żeby nie było”

Protokół z Sesji Rady Gminy Kamienica  <=-- kliknij


[11 październik 2008r.]


[ ponieważ   od pewnego czasu w naszej Gminie chcąc wywołać dezorientację wśród mieszkańców, zbić kapitał wyborczy i obalić idee powstania nowej Gminy w Szczawie stosowane są „straszaki” w postaci :

1. podwyższenia podatku leśnego

2. podatku rolnego i od nieruchomości

3.Stref uzdrowiskowych (odbierających mieszkańcom swobodne gospodarowanie i ich egzystencję)

4.Braku środków na odrębne utrzymanie się i.t.p.]


Radni miejscowości Szczawa  wystąpili do Wójta Gminy z interpelacją w sprawie:

1.Podania stawki bazowej podatku leśnego za rok 2008 , oraz sposobu jej wyznaczania.

2. Podanie powierzchni lasów w Szczawie z rozbiciem na państwowe i prywatne , oraz dochody budżetowe z tego tytułu.

3. Dochód Gminy z tyt. podatku rolnego w 2007 r , oraz dochody budżetu w rozbiciu na sołectwa.

4.Podanie kosztu budowy ośrodka zdrowia w Szczawie.

5.Sposób wydatkowania rezerwy budżetowej.

6. Realizacja wydatków inwestycyjnych ( majątkowych) za lata 2007/2008.


Poniżej przedstawiamy odpowiedz Wójta na wspomnianą interpelację.

Jednocześnie prosimy zwrócić uwagę przy podatku leśnym że cyt.” nie zastosowano obniżenia stawki”- to oznacza ,że stawka jest maksymalna i nie można zastosować wyższej! – tak wiec straszenie mieszkańców podniesieniem podatku jest bezpodstawne , a już w przypadku części dot. Szczawy nie ma najmniejszego wpływu na funkcjonowanie Gminy.

- Realizacja wydatków wydatków rezerwy budżetowej została przedstawiona nadwyraz ogólnikowo ( będziemy żądać bardzo szczegółowego wydatkowania środków)

- w wypowiedziach prasowych przewijało się twierdzenie Wójta , że środki pozabudżetowe w małej gminie są praktycznie nie do zdobycia , że gminy się łączą , aby zdobywać środki. Odpowiedż na te wywody znajdziecie Państwo w odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zamieszczonego na tej stronie.[ następny straszak bez pokrycia]

Podobnie przy zestawieniu inwestycji drogowych Wójt podaje 150m drogi” Magorzyca”o wartości 20.775,70 jako inwestycję w Szczawie.( przypomnę ,że „Magorzyca” leży w obrębie granic administracyjnych sołectwa Zasadne , a nie Szczawa – po tym jak Wójt nie wykonał uchwały Rady Gminy w Kamienicy i nie przyłączył tego przysiółka do miejscowości Szczawa )

Szczytem możliwości działań Wójta na rzecz rozwoju Szczawy było zawnioskowanie na Sesji Rady w dn. 25-go czerwca 2008 przesunięcie środków w kwocie 150000zł słownie :sto pięćdziesiąt tysięcy złotych z projektowanego wodociągu w Szczawie na odbudowę dróg w Dolnej Kamienicy i Zasadnem uznając te miejscowości za pokrzywdzone w realizacji budżetu.

Odpowiedź na interpelacje Radnych. <=--- kliknij


[05 październik 2008r.]

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w ramach utrzymywania więzi z wyborcami z inicjatywy Rady sołeckiej i Radnych zaplanowano zebranie wiejskie celem omówienia możliwości rozwoju naszej miejscowości w obecnych strukturach , oraz zaawansowanie prac z tworzeniem odrębnej Gminy .

Zaproszono z dwutygodniowym wyprzedzeniem pana Wójta , aby móc skonfrontować niektóre fakty , oraz ustosunkować się do wypowiedzi naszych „Włodarzy” na łamach prasy i ostatnio pisma miejscowego „ Gorczańskie Wieści” GOK w Kamienicy.

Niestety Wójt na godzinę przed zebraniem w rozmowie telefonicznej poinformował nas ,że nie będzie mógł wziąć udziału w zebraniu [ nie wysłał również nikogo w zastępstwie]

Powtórzył w ten sposób swoje przywiązanie do wyborców jak w piśmie skierowanym do sołtysa naszej Wsi z 14.12.2000 roku 


Celem przypomnienia Pismo  <=--kliknij 


[03 październik 2008r.] 


Pismem z dnia 19 sierpnia 2008 r. Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia Gminy w Szczawie zwróciło się z wnioskiem do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o udzielenie informacji, czy na gruncie obowiązujących regulacji prawnych istnieje możliwość wykluczenia projektów małych jednostek samorządu terytorialnego z możliwości ubiegania się od dofinansowanie ze środków UE. W udzielonej odpowiedzi wskazano, iż w obowiązujących na lata 2007 – 2013 Programach Operacyjnych nie zastosowano kryteriów powodujących wykluczenie projektów zgłaszanych przez małe gminy.

Zob. Wniosek Stowarzyszenia oraz odpowiedź Ministerstwa Rozwoju Regionalnego


[03 październik 2008r.]


Pismem z dnia 1 września 2008 r. Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia Gminy w Szczawie poinformowało Wojewodę Małopolskiego o podjętej przez Stowarzyszenie inicjatywie utworzenia z części Gminy Kamienica odrębnej Gminy Szczawa.

Zob. Pismo skierowane do Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera


[02 październik 2008r.] 


Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Sejmu RP oraz stronie internetowej Ministerstwa Finansów, a także z innych dostępnych źródeł, wynika, iż w chwili obecnej nie prowadzi się żadnych prac legislacyjnych zmierzających do zmiany struktury dochodów gmin ograniczając je między innymi do dochodów uzyskiwanych z podatków oraz posiadanego majątku. 


[02 wrzesień 2008r.]


W dniu 28 sierpnia 2008 r. na sesji Rady Gminy Kamienica odbyło się 

głosowanie nad projektem uchwały złożonym przez Radnych Gminy

Kamienica wybranych ze Szczawy w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kamienica w sprawie 

podziału Gminy Kamienica oraz utworzenia Gminy Szczawa. Za podjęciem 

uchwały głosowało 4 radnych wnioskodawców, przeciwko 11. Mimo 

negatywnego dla zwolenników utworzenia Gminy Szczawa rozstrzygnięcia, 

odrzucenie projektu uchwały nie zamyka drogi do stworzenia odrębnej 

gminy. Prace będą nadal kontunuowane.


W zakładce "Z PRASY" artykuł z Gazety Krakowskiej.


[28 sierpień 2008 r.]


Jak sami widzicie nasza Galeria jest trochę skromna. Wychodzimy z inicjatywą aby osoby odwiedzające stronę pomogły w tworzeniu nowej galerii ze zdjęciami Naszej miejscowości. 

Prośbę kierujemy do osób które posiadają i mają możliwość wysłania ich na nasz adres. Dodając krótki opis tego co znajduje sie na danym zdjeciu. Można również się podpisać. Adres e-mail: szczawagmina@interia.pl

Czekamy i zapraszamy do śledzenia rozwoju galerii.


[23 sierpień 2008 r.]


Tylko do 31 sierpnia 2008 r. można oddawać głosy w plebiscycie Wielkie Odkrywanie Małopolski. Zachęcamy do glosowania na Szczawę 

Głosy można oddawać raz dziennie. W temacie "Wielkie odkrywanie małopolski"


!!! Głosuj TUTAJ !!!


[21 sierpień 2008r.]

Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie przy Oddziale Akademickim PTTK zaprasza na coroczne spotkanie turystyczno-muzyczne w bazie namiotowej pod Gorcem czyli na GORCSTOK. 


Info


[ 19 sierpień 2008 r.]

W dniu 14 sierpnia 2008 r. w Gazecie Krakowskiej ukazał się artykuł pt. „Nie podrodze sąsiadom” prezentujący stanowisko Wójta Gminy Kamienica Władysława Sadowskiego w kwestii utworzenia Gminy Szczawa. Po weryfikacji zawartych w artykule informacji, min. w drodze skierowanych zapytań do organów administracji rządowej i samorządowej, na stronie Stowarzyszenia zostaną zamieszczone odpowiedzi dotyczące poszczególnych kwestii poruszonych w publikacji. 


[ 19 sierpień 2008 r.]

W ramach działań podejmowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia Gminy Szczawa, planuje się zorganizowanie w miesiącu wrześniu zebrania z mieszkańcami Szczawy celem omówienia kwestii zwianych z utworzeniem odrębnej gminy. 


[ 18 sierpień 2008 r.]

W dniu dzisiejszym Radni Gminy Kamienica wybrani w Szczawie złożyli Przewodniczącemu Rady Gminy Kamienica projekt uchwały w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych w kwestii podziału Gminy Kamienica oraz utworzenia Gminy Szczawa.

    Tekst uchwały:               Tekst uzasadnienia:

                           


[ 18 sierpień 2008r.]

W ostatni weekend odbył się coroczny Odpust Partyzancki. 

Opis przebiegu uroczystości znajduje się na:

www.szczawa.info.pl


[ 17 sierpień 2008 r.] 

Dokonano ostatecznego podliczenia głosów mieszkańców Szczawy z uwzględnieniem list, które wpłynęły po 6 sierpnia 2008 r. Ostateczny wynik ankiety: za utworzeniem Gminy Szczawa opowiedziało się 880 osób ( 95,14 % głosujących), przeciw 27 osoby (2,92 % głosujących), 18 głosujących nie zajęło stanowiska (1,94 % głosujących). Ogólna liczba uprawnionych do głosowania w sołectwie Szczawa na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosi 1423 osoby. W przeprowadzonej ankiecie wzięły udział 925 osoby, co stanowi 65 % uprawnionych do głosowania.

Protokół z podsumowania akcji zbierania podpisów w zakładce STOWARZYSZENIE


[ 13 sierpień 2008 r.]

Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, a celem jej utworzenia jest zachowanie zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy. W chwili obecnej w ramach NATURA 2000 min. na części terytorium Szczawy utworzono obszar ochrony siedlisk Ostoja Gorczańska. Planuje się również włączenie do sieci NATURA 2000 w ramach obszaru Ostoja Nietoperzy Beskidu Wyspowego północnej części terytorium Szczawy, jak również obszaru rzecznego rzeki Kamienica Gorczańska od Zabrzeży do mostu w Szczawie (oś. Olsze). 


Mapa obszarów NATURA 2000
[ 13 sierpień 2008 r.]

W dniach 16 – 17 sierpnia odbędzie się w Szczawie coroczny Odpust Partyzancki.

Program Odpustu Partyzanckiego:

Odpust Partyzancki


[ 11 Sierpień 2008r.]

Z uwagi na fakt, iż nie wszystkie listy poparcia dotyczące utworzenia Gminy Szczawa zostały doręczone w terminie do dnia 6 sierpnia 2008 r., zostanie sporządzony protokół uzupełniający uwzględniający listy dostarczone później oraz dokonane kolejne liczenie wszystkich głosów. Na dzień 11.08.2008 r. głosowało 925, w tym za 880 za, 27 przeciw, 18 nie zajęło stanowiska. Frekwencja wśród głosujących wyniosła 65 %.


[ 7 Sierpień 2008r.]

Mimo zakończenia akcji zbierani podpisów zachęcamy do wyrażenia swojej opinii w prowadzonej na stronie Stowarzyszenia zakładce "POPARCIE". 


[ 6 Sierpień 2008r.]

W dniu 6 sierpnia 2008 r. dokonano podsumowania akcji zbierania głosów w sprawie poparcia idei utworzenia odrębnej Gminy Szczawa. Zebrano ogółem 987 głosów, z czego 897 stanowią głosy mieszkańców Szczawy, zaś 90 głosów oddały osoby niezameldowane w Szczawie.

Wśród mieszkańców Szczawy za utworzeniem odrębnej Gminy opowiedziały się:

- 852 osoby (94,99 %), 

- przeciwko 27 osób (3,01 %), 

- nie zajęło stanowiska 18 mieszkańców (2 %). 


Wśród osób niezameldownych którzy wzięli udział w głosowaniu 88 opowiedziało się za utworzeniem odrębnej Gminy Szczawa, 2 były przeciwko. 

Zebrane przez Stowarzyszenie podpisy zostaną wykorzystane w trakcie procedury tworzenia Gminy Szczawa. 

Protokół z podsumowania akcji zbierania głosów: "STOWARZYSZENIE"


[Lipiec 28, 2008]

Zakończenie akcji zbierania podpisów poparcia wśród mieszkańców Szczawy - Etap I zostało zaplanowane na dzień 4 sierpnia 2008.


[Lipiec 26, 2008]

Głosuj na SZCZAWĘ w plebiscycie Wielkie Odkrywanie Małopolski, w I kategorii miejscowość / gmina. Organizatorem konkursu jest  "Polska Gazeta Krakowska", przy współdziałaniu: Województwa Małopolskiego, Polskiej Organizacji Turystycznej, Małopolskiej Organizacji Turystycznej i Radia Kraków.[Lipiec 20, 2008]

W dniu dzisiejszym uczyniliśmy kolejny krok promujący utworzenie gminy na terytoriium Szczawy. Stworzyliśmy tą witryne i od dnia dzisiejszego na bieżąco będziemy informowali państwa o sprawach związanych z tą ideą utworzenia gminy w Szczawie.